Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové jednatelstvi@aeternitas.cz Facebook

Zázemí pohřební služby

V prostorách zázemí naší pohřební služby jsme v roce 2014 vybudovali místnost pro úpravnu zemřelých, jejíž součástí je chladicí a mrazicí box, kde zemřelé ukládáme po dobu od jejich převzetí do pohřbení. Dalším nepostradatelným prvkem je stůl pro důkladnou hygienickou očistu (umytí) těla zemřelého.

Zaopatření zemřelého zahrnuje celý soubor kroků a postupů, které jsou z hygienických důvodů nezbytné pro přípravu zemřelého k pohřbení. Mají také své pietní opodstatnění, jsou projevem úcty k zemřelému, a proto tomuto úkonu věnujeme mimořádnou pozornost. Zaopatření je pro nás samozřejmostí, ať už se jedná o zajištění pohřbení bez obřadu, o smuteční obřad bez otevírání rakve nebo rozloučení blízkých u rakve otevřené.

Zaopatření zahrnuje:

  • důkladné omytí zesnulého,
  • pečlivé osušení,
  • důstojné oblečení do šatů podle přání vypravitele pohřbu,
  • úpravu vlasů, u mužů oholení, u žen po předchozí domluvě líčení a další úpravy vzhledu,
  • úpravu rukou aj.

Vycházíme vstříc přáním a pokynům rodiny, je-li to technicky, příp. legislativně možné. Jsme si vědomi toho, že obdobná péče o zesnulého zdaleka není běžným postupem u jiných pohřebních služeb. Považujeme ji však za nedílnou součást naší profesionální práce a výraz úcty k zemřelému jak ze strany rodiny, tak naší.

Rádi umožníme vypraviteli pohřbu nebo jím pověřené osobě osobní účast při provádění výše uvedených úkonů, příp. naši asistenci v případě, že se vypravitel pohřbu rozhodne tyto úkony provést sám. Po jejich ukončení má se svým nejbližším příležitost strávit několik chvil ve vedlejším prostoru – pietní místnosti. Pomáháme tím díky příjemnému prostředí navodit pokojnou a smířlivou atmosféru pro pozůstalé.

6
Zboží bylo přidáno do košíku