Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové jednatelstvi@aeternitas.cz Facebook

Krematorium VYSOČANSKÉ ZAHRADY, a.s.

Od ledna 2022 naše společnost zajišťuje zpopelnění zesnulých v krematoriu Vysočanské zahrady u Chomutova.
Pro spolupráci s jeho provozovatelem jsme se rozhodli z níže uvedených důvodů:

  1. nepřetržitý příjem zemřelých ke zpopelnění (včetně nočních hodin, víkendů a svátků),
  2. kremace zemřelých probíhají včetně víkendů a svátků,
  3. zpopelnění zemřelého lze domluvit na konkrétní datum a čas,
  4. možnost zajistit osobní účast vypravitele u kremace,
  5. nízká cena za žeh,
  6. ochotný kolektiv pracovníků,
  7. jedná se o architektonicky vysoce ceněný objekt.

Při výběru krematoria jsme kladli velký důraz na osobní prohlídku prostor a navázání vztahu s jeho provozovatelem založeném na oboustranné důvěře. Našim klientům tedy můžeme garantovat vysokou etickou úroveň poskytovaných služeb.

Níže si můžete prohlédnout fotogalerii zaměřenou především na zázemí krematoria s popisem jednotlivých fází od předání zemřelého, zápisu do evidence krematoria, po uložení do chladicího, příp. mrazicího zařízení a následného zpopelnění.

Popis fotografií

1. Budova krematoria a kostel sv. Václava 
Krematorium bylo otevřeno v roce 1995 u obce Hrušovany u Chomutova, bezprostředně u pozemní komunikace D7.
2. Pohled na budovu zblízka 
Touto cestou přijíždí vozidlo pohřební služby k objektu krematoria.
3. Interiér (chodba) 
Obslužná chodba po celé délce budovy. Spojuje jednotlivé prostory krematoria.
4. Chladicí zařízení (interiér)
Slouží k uložení rakví se zemřelými od přijetí do zpopelnění. Teplota uvnitř místnosti je udržována v zákonem stanoveném rozmezí 0 až +5 st. C.
5. Interiér (kremační linka – čelní strana)
V tomto zařízení probíhá samotné zpopelnění zemřelého. Průměrně trvá cca 75 minut. Délka je závislá na typu rakve i fyzické konstituci zemřelého.
5. Interiér (kremační linka – zadní strana) 
Z této strany obsluhující pracovník může sledovat průběh kremace, který je plně řízen počítačem. Po ukončení procesu zpopelnění provede sesyp popela do nádoby, kde se po dobu cca 30 minut chladí. V této době již může v hlavní komoře pece probíhat další kremace. Po vychladnutí je popel upraven na jemný prášek v příslušném zařízení „kremulátoru“. Následně je přesypán do úřední popelnice (urny).

Během celého procesu od přijetí zemřelého v krematoriu do vydání urny pohřební službě provází dotyčného pořadové, tzv. „kremační číslo“, což je vzestupná číselná řada, která uvádí, v jakém pořadí od zahájení provozu krematoria byl zemřelý zpopelněn. Vše doprovází pečlivá a podrobná evidence.

6