Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové jednatelstvi@aeternitas.cz Facebook

Co je dobré vědět

Jak se zachovat při úmrtí blízké osoby v domácím prostředí

Neodkladně kontaktujte praktického lékaře zesnulého nebo zdravotnickou záchrannou službu na lince 155. Lékař provede ohledání zesnulého a na místě vystaví list o prohlídce zemřelého. Jeho Část B2: osoba zajišťující pohřbení  je určena Vám, pečlivě si tuto část uschovejte pro komunikaci s pohřební službou, u které budete sjednávat pohřeb. Část B3: provozovatel pohřební služby obdrží ta pohřební služba, která zajistí převoz Vašeho zesnulého.

Jak se zachovat při úmrtí blízké osoby ve zdravotnickém zařízení

Ve chvíli kdy Vám ze zdravotnického nebo sociálního zařízení oznámí tu nejsmutnější zprávu, oslovte Vámi vybranou pohřební službu, ať už osobně nebo telefonicky, k vyřízení dalších náležitostí. S pobytovým zařízením se následně domluvíte na osobním převzetí nezbytné dokumentace a osobních věcí zemřelého.

Co je Úmrtní list

Na rozdíl od listu o prohlídce zemřelého, který vystaví na místě lékař provádějící prohlídku zemřelého, bude vystavení úmrtního listu chvíli trvat. Obvykle ho získáte do měsíce od úmrtí na místně příslušném matričním úřadu, poté, co matrika obdrží všechny potřebné dokumenty. Vystavení úmrtního listu není zpoplatněno, obdržet jej však můžete i ve více vyhotoveních podle Vaší potřeby, tyto duplikáty jsou však již zpoplatněny. Obraťte se na místně příslušnou matriku, podle místa, kde došlo k úmrtí. (Pokud zemřel občan ČR v cizině, vystaví úmrtní list zvláštní matrika Brno-střed.) Úmrtní list budete potřebovat pro uplatňování svých práv a požadavků při jednání s úřady a institucemi. Pro vystavení úmrtního listu budete muset podat na matrice žádost, potřebovat k tomu budete svůj doklad totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo cestovní pas) a můžete potřebovat také svůj rodný list nebo oddací list, kterým se prokazuje váš příbuzenský vztah k zemřelému.

Nárok na pohřebné

Podle informací MPSV má na pohřebné nárok ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, aby zemřelý měl ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné se vyplácí ve výši 5.000 Kč, nárok však po uplynutí jednoho roku zaniká. Obraťte se včas na krajskou pobočku úřadu práce, která příspěvek vyplácí a poskytne Vám podrobné informace.

Přiznání sirotčího nebo vdovského resp. vdoveckého důchodu

Abyste měli nárok na vyplácení sirotčího nebo vdovského/vdoveckého důchodu, musí být splněno několik podmínek. Obraťte se co nejdříve na nejbližší pobočku okresní správy sociálního zabezpečení, kde Vám poradí a posoudí Vaši žádost.

Mezinárodní převoz zesnulého

Zajišťujeme mezinárodní převozy zemřelých osob, včetně úředních překladů listin, povolení dle mezinárodních úmluv (Berlínská a Štrasburská) a vyřízení všech formalit. V rámci Evropy jde především o transport pozemní cestou, případně letecky. Mimo Evropu výhradně letecky.

Repatriace zemřelého

V případě úmrtí cizince na území ČR jde o „repatriaci“ (převoz zemřelého do vlasti). Pokud měl dotyčný zemřelý uzavřeno cestovní pojištění, jehož součástí byla i repatriace, náklady spojené s repatriací hradí dotčená pojišťovna.

7
Zboží bylo přidáno do košíku