Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové jednatelstvi@aeternitas.cz Facebook

Co je dobré vědět

NEZAPOMEŇTE ...

Pokud Vašeho zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat poslední rozloučení.

Pro realizaci smutečního obřadu dle Vašich požadavků vybírejte pohřební službu velmi pečlivě. V žádném případě se nemusí jednat o společnost v místě Vašeho bydliště. I za standardní ceny máte právo požadovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Neváhejte si přípravu a provedení Vámi požadovaných úkonů osobně kontrolovat.

Informace o nároku na placené volno

Pokud Vás navždy opustí manžel, druh nebo dítě, máte jako zaměstnanec ze zákona nárok na tři dny placeného volna. Dva dny na vyřízení náležitostí s úmrtím a jeden den na poslední rozloučení s Vaším drahým zesnulým. Třetí den placeného volna nelze uplatnit pokud je smuteční obřad uskutečněn v sobotu, neděli nebo v den státního svátku.

V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy a zetě máte jako zaměstnanec nárok pouze na jeden den placeného volna. Druhý den placeného volna je Vám přiznán pouze v případě, že zajišťujete smuteční obřad zesnulé osoby v příbuzenském poměru.

7