Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové jednatelstvi@aeternitas.cz Facebook

Krematorium Šumperk

Od roku 2018 naše společnost zajišťuje zpopelnění zesnulých v šumperském krematoriu. Pro spolupráci s jeho provozovatelem jsme se rozhodli z níže uvedených důvodů:

  1. zrekonstruované zázemí krematoria
  2. nepřetržitý příjem zemřelých ke zpopelnění (včetně nočních hodin, víkendů a svátků)
  3. kremace zemřelých probíhají včetně víkendů a svátků
  4. nejnižší cena za žeh v rámci regionu východních Čech a severní Moravy
  5. mladý, příjemný a ochotný kolektiv pracovníků
  6. zpopelnění zemřelého lze domluvit na konkrétní datum a čas

Při výběru krematoria jsme kladli velký důraz na osobní prohlídku prostor a navázání vztahu s jeho provozovatelem založeném na oboustranné důvěře. Našim klientům tedy můžeme garantovat vysokou etickou úroveň poskytovaných služeb.

Níže si můžete prohlédnout fotogalerii zaměřenou především na zázemí krematoria s popisem jednotlivých fází od předání zemřelého, zápisu do evidence krematoria, uložení do chladicího, příp. mrazicího zařízení a následného zpopelnění.

Popis fotografií

1. Příjem zemřelých
Předávající pracovník pohřební služby zde provádí zápis zemřelého do evidenční knihy krematoria. Následně dochází k fyzickému předání zemřelého mezi pohřební službou a krematoriem.
2. Chladicí zařízení
Po převzetí pracovník krematoria uloží zemřelého do chladicího zařízení (teplota 0 až 5 st. C), kde vyčká dle pořadového čísla na zpopelnění.
3. Mrazicí zařízení
Pokud z provozních či jiných důvodů není správa krematoria schopna zaručit zpopelnění zemřelého do 48 hodin od přijetí od pohřební služby, uloží ho do mrazicího zařízení (teplota nižší než -10 st. C). Zde již není délka možného uložení nikterak limitována.
4. Kremační linka
V tomto zařízení probíhá samotné zpopelnění zemřelého. Průměrně trvá cca 75 minut. Délka je závislá na typu rakve i fyzické konstituci zemřelého. Po kremaci a době nutné k vychladnutí popela (cca 30 minut) jsou hrubé zpopelněné ostatky upraveny na jemný prášek v příslušném zařízení, v „kremulátoru“. Následně jsou přesypány do úřední popelnice (urny).

Během celého výše popsaného procesu zemřelého provází pořadové, tzv. „kremační číslo“, což je vzestupná číselná řada, která uvádí, v jakém pořadí byl od zahájení provozu krematoria zpopelněn. Vše doprovází pečlivá a podrobná evidence.

6